info@zuidvogelsopreis.nl

Wat is Zuidvogelsopreis?

Zuidvogels op reis is een initiatief van een enthousiaste club ouders en leiders binnen HSV de Zuidvogels. Het doel is om in clubverband de deelname aan internationale toernooien van jeugdteams mogelijk te maken. 

Waarom is er Zuidvogels op reis?

HSV de Zuidvogels is als brede vereniging zuinig op haar jeugdleden. Zowel de organisatoren als het bestuur willen dit concreet maken. Zuidvogels op reis is één van de activiteiten voor de jeugd. Hierbij gaat het om alle jeugdteams, zowel jongens als meisjesteams. Wat we willen bereiken?

 • teamsfeer en clubgevoel.
  Van dit soort activiteiten  is bekend dat het de onderlinge band tussen spelers stimuleert 
 • speelniveau toetsen.
  We spelen het hele jaar in onze eigen Nederlandse KNVB poules. Maar hoe is het om te spelen tegen buitenlandse teams van dezelfde leeftijdsgroep
 • ledenwerving & ledenbehoud.
  Een club die leuke activiteiten organiseert zorgt ervoor dat leden langer lid blijven en positief over de club spreken op school etc. Dit zorgt vervolgens voor nieuwe inschrijvingen.  
 • herinnering.
  De tijd bij een club moet later voor mooie herinneringen zorgen. Zuidvogelsopreis draagt daaraan bij. 

Hoe is Zuidvogels op reis ontstaan?

Ooit waren het uitsluitend jongens selectieteams die deelnamen, omdat hun leiders initiatief ontplooiden om deze teams in te schrijven. Toen bleek dat spelers dit beleven als een sportief hoogtepunt van het jaar, is de organisatie verder uitgebreid, en is deelname ook mogelijk gemaakt voor alle andere jeugdteams. We zijn tenslotte een brede vereniging, met jongens - en meisjes teams maar ook met selectieve - en recreatieve teams!

Wanneer is er Zuidvogels op reis?

In de herfst beginnen de organisatoren met een bijeenkomst. Ze kijken elkaar eens aan om te bepalen of iedereen nog een jaar wil bijtekenen en of er voldoende nieuwe aanwas van ouders is om Zuidvogels op reis ook dit seizoen weer mogelijk te maken. Tot nu toe lukte dit! Hierna wordt gezocht naar geschikte toernooien. Vervolgens wordt er door middel van info avonden in de winter gepeild of er interesse is bij de teams. De ervaring leert dat dit altijd het geval is. Hierna worden de inschrijvingen verzameld en boeken we de toernooien, die bijna altijd in de periode eind april tot begin juni plaatsvinden. Het aantal deelnemende teams is niet afhankelijk van de interesse van spelers, want die is er atijd leert de ervaring. De interesse blijkt afhankelijk te zijn van:

 • motivatie van leiders
  Overigens kan een leider die meegaat met Zuidvogels op reis een andere zijn dan de gebruikelijke leider.   
 • motivatie van ouders
  Een weekend zonder papa of mama kan spannend zijn. Het wel of niet meegaan van een jeugdspeler hangt in belangrijke mate af van hoe ouders hiermee omgaan. Ieder team heeft bovendien begeleiders nodig, anders is deelname niet mogelijk. Vaak zien we ook dat ouders er samen een leuk weekend van maken en overdag naar hun kind komen kijken om vervolgens 's avonds gezellig te gaan eten in de omgeving. Vaak horen we dat ouders elkaar tegenkomen in bars, restraurants, hotels, bed and breakfasts of campings. Altijd goed voor de onderlinge band!
 • toetsweken
 • examens

Waarom is inschrijven van 'mijn team' interessant?

 • Zuidvogels op reis faciliteert centraal heel veel. Dat hoef je als team dus niet zelf te regelen. Denk aan het zoeken van geschikte toernooien, inschrijven, vervoer van en naar de slaaplocatie, lokale transfers, boodschappen, maaltijden, en indien mogelijk een leuke polo of hoodie als herinnering
 • Met meerdere teams op reis is nog leuker dan alleen met je eigen team op reis. Je bent toescouwer bij elkaars wedstrijden en eet en overnacht op dezelfde locatie. Hiervan wordt je een echte "Zuidje"" speler
 • De organiserende ouders doen dit al meerdere jaren en hebben veel gezien en gehoord. Ze kunnen je ondersteunen waar nodig. 

Welke status heeft Zuidvogels op reis binnen HSV de Zuidvogels?

Heel simpel: geen enkele. De organiserende ouders zou je als een commissie kunnen zien, maar officieel gezien is dit niet het geval. Een lang verhaal kort: zo lang er mensen zijn die het willen organiseren, zal het blijven voortbestaan. Wil je mee organiseren dan ben je heel erg welkom!

Home > Wat en waarom